Вести и обавештења

14.02.2017.

П  О  З  И   В   Заинтересовани за послове возача у Јавном комуналном предузећу за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ са ПО Панчево, за рад на одређено време до 24 месеца, могу поднети  следећу документацију:     –       радна књижица; –       оверена фотокопија дипломе/уверења о завршеној школи; –       фотокопија личне карте; –       фотокопија возачке дозволе; –       потврда о радном искуству на пословима возача Д категорије од најмање годину дана; –       уверење да кандидат није осуђиван нити да се против њега води кривични поступак односно истрага;     Документацију доставити лично, на писарници предузећа или посредством поште – Одељењу кадровских послова, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.   Контакт особе: Слађана Стојадинов и Љиљана Савановић, тел: 312-092, лок....

06.02.2017. Измена трасе – ул. Димитрија Туцовића

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е     Дана 06. фебруара 2017. године, доћи ће до затварања улице Димитрија Туцовића. Возила на линијама 2, 3, Качарево,Опово и Глогоњ саобраћаће кроз град старом трасом до Хотела Тамиш а потом улицама Моше Пијаде, Светог Саве, Иве Курјачког, Димитрија Туцовића и даље старом трасом. Уводи се привремено стајалиште у улици Моше Пијаде  испред кућног броја 26 у смеру из центра града а испред кућног броја 23А у смеру ка центру града. Возила која саобраћају за Црепају, Ковачицу, Падину и Самош користиће  следећу трасу : АС – ул.Светог Саве, Светозара Шемића и даље старом трасом.   СЛУЖБА...

ЈКП “АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО”

ЈКП “АТП” ПО је основано 1948. године, а почетком 1990. године ЈКП “АТП” ПО постаје Јавно комунално предузеће, чији је оснивач Скупштина општине Панчево.

“АТП” послује као јавно комунално предузеће за пружање услуга градског и међумесног транспорта путника и за услуге аутобуске станице.

Твитер