Вести и обавештења

ЗИМСКИ РЕД ВОЖЊЕ

Од 01.09.2017. године,  у градском и међумесном саобраћају ће се примењивати зимски ред вожње:   –  линија 2  ред вожње остаје непромењен –  линија 3  из Јабуке од 05:00 до 17:00 на 30 минута, након тога на сат времена   – линија  4, 14 саобраћају на 30 минута током целог дана – линија 6  саобраћа на 30 минута,  јутарњем (5:00-8:00) и поподневном шпицу (12:00-16:00) на 15 минута   Поласци који нису саобраћали  током школског распуста поново саобраћају:   – за Банатски Брестовац : 06:40 и 13:40 – за Иваново : 07:40, 09:40, 13:30 и 19:30 – за Глогоњ : 05:20, 16.20 и 19:20 – за Ковачицу : 11:00 и...

Poziv za ponudu

POZIV ZA PONUDU OD 2/2017 – 4093     ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА       Ми смо јавно комунално предузеће које годишње изврши око 3000 техничких прегледа возила и имамо традицију обављања делатности дужу од 35 година.   Поседујемо линију техничког прегледа која је опремљена савременим уређајима марке Хофман.   Техничке прегледе возила обављамо на основу важећих законских прописа, а у сврху провере техничке исправности и еколошке подобности возила.   Имамо запосленог који поседује лиценцу овлашћеног заступника у осигурању коју издаје Народна банка Србије.     Позивамо сва заинтересована осигуравајућа друштва да нам доставе своју најповољнију понуду за услуге продаје полиса осигурања од аутоодговорности. Неопходно је да понуђач на тржишту осигурања од аутоодговорности има учешће веће од 15% у последње 3 (три) године и да има у продаји и друге врсте осигурања у вези са осигурањем моторних возила (обавезно осигурање путника у јавном превозу, осигурање од ауто незгоде, ауто каско осигурање у свим варијантама осигурања, помоћ на путу и друго).   Понуде доставити препорученом поштом или лично, на адресу Војводе Радомира Путника 33, Панчево, најкасније до 09.08.2017. године. Лице за контакт: Дејан Панић, еmail: dejan.panic@jkpatppa.rs, mob.tel.064 838 6056   Избор најповољније понуде ћемо извршити у зависности од понуђене висине провизије и испуњености осталих услова у складу са нашим потребама.     У Панчеву, 04.08.2017....

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Од 21. јуна до 31. августа 2017. године у градском и међумесном саобраћају ће се примењивати ЛЕТЊИ ред вожње по следећем режиму: линија 2 – ред вожње остаје непромењен линија 3 – од 05:00 до 08:00 и од 13:00 до 17:00 на 30 мин., у остало доба дана на 60 мин линија 4 – од 05:00 до 08:00 и од 12:30 до 16:30 на 30 мин., у остало доба дана на 60 мин линија 6 – од 05:00 до 08:00 и од 12:30 до 16:30 на 30 мин., у остало доба дана на 60 мин линија 14 – од 04:20 до 08:20 и од 12:40 до 16:20 на 30 мин., у остало доба дана на 60 мин   Поласци који се неће саобраћати током распуста: за Банатски Брестовац : 06:40 и 13:40 за Иваново : 07:40, 09:40, 13:30 и 19:30 за Глогоњ : 05:20, 16.20 и 19:20 за Ковачицу : 11:00 и 13:00 СЛУЖБА...

ЈКП “АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО”

ЈКП “АТП” ПО је основано 1948. године, а почетком 1990. године ЈКП “АТП” ПО постаје Јавно комунално предузеће, чији је оснивач Скупштина општине Панчево.

“АТП” послује као јавно комунално предузеће за пружање услуга градског и међумесног транспорта путника и за услуге аутобуске станице.

Твитер