Вести и обавештења

Potrebni vozači autobusa

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА “АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО”     Ради испуњења примарног задатка – остварења циљева из делатности предузећа, потребни су нам  ВОЗАЧИ  АУТОБУСА на одређено време   Опис послова:   Управљање моторним возилима „Д“ категорије на додељеним линијама;   Неопходни услови за рад на радном месту:   Средња стручна спрема, III/IV ССС; Најмање 1 година радног искуства на пословима возача аутобуса; Поседовање возачке дозволе „Д“ категорије; Вештина комуникације;   Документација коју кандидати треба да доставе приликом пријаве:   Уверење МУП-а РС о подацима из казнене евиденције; Уверење из Суда да се против кандидата не води истражни односно кривични поступак за кривична дела која се воде по службеној дужности; Потврда о радном искуству на траженим пословима; Оверена фотокопија дипломе; Фотокопија личне карте; Фотокопија возачке дозволе;   За кандидате је предвиђена провера радних способности.   Уколико сматрате да испуњавате захтеване услове, доставите свој CV са фотографијом и пропратним писмом на мејл: sladjana.stojadinov@jkpatppa.rs, vesna.durman@jkpatppa.rs, voja.savicic@jkpatppa.rs , са назнаком „пријем возача“ или на адресу предузећа, Војводе Радомира Путника 33, 26000 Панчево, са назнаком „пријем возача“.   Информације о предузећу можете наћи на официјелном сајту...

28.03.2018. ред вожње за време школског распуста

 Од 30.03.2018. до 09.04.2018. године, примењиваће се ред вожње који важи за време школског распуста. Измена ће бити на следећим линијама : градска линија 6 – поласци на сваких 30 минута Панчево – Банатски Брестовац, неће саобраћати поласци у 06:40 и 13:40 из Панчева Панчево – Иваново, неће саобраћати поласци у 07:40, 09:40, 13:30 и 19:30 из Панчева Панчево – Глогоњ, неће саобраћати поласци у 05:20, 16.20 и 19:20 из Панчева Панчево – Ковачица, неће саобраћати полазак у 13:00 часова из Панчева Панчево – Падина, неће саобраћати полазак у 11:00 часова из Панчева...

Измене у реду вожње и продаја повлашћених карата

ИЗМЕНЕ  У РЕДУ ВОЖЊЕ ОД 03.01.2018.године   Од 03.01.2018.године, доћи ће до измена у реду вожње на градским линијама 4, 6 и 14 :   Линија 4: Центар-Минел неће саобраћати поласци у 21:00 и 22:00 у смеру из центра Града ка Минелу и неће саобраћати поласци  у 20:30, 21:30 и 22:30 са Минела ка центру Града полазак у 05:00 са Минела саобраћа до центра Града   Линија 6 : Центар-Војловица-РНП неће саобраћати поласци у 05:15, 12:45, 21:00 и 22:00 у смеру из центра Града ка Војловици и неће саобраћати поласци у 05:45, 13:15, 21:30 и 22:30 из Војловице ка центру Града   Линија 14 : КотежаII – Центар – Омољица – неће саобраћати полазак са КотежаII у 4:50 поласци у 19:50 и 20:50 са КотежаII саобраћају до АС полазак у 05:00 са КотежаII саобраћа до РНП-а неће саобраћати поласци из Омољице у 04:50, 05:50, 20:50 и 21:50       ПРОДАЈА ГОДИШЊИХ ПОВЛАШЋЕНИХ КАРАТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ПОЧЕЋЕ 03.01.2018. ГОДИНЕ. РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА РАДНИМ ДАНИМА ДО 16.01.2018. ГОДИНЕ У ДВЕ СМЕНЕ ОД 07:00-20:00 ЧАСОВА. РАДНА СУБОТА 13.01.2018. ГОДИНЕ ОД 07.00-15:00 ЧАСОВА. ОД 17.01.2018. ДО 25.01.2018. ГОДИНЕ ШАЛТЕРИ ЋЕ РАДИТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 07:00-15:00 ЧАСОВА, ОД 25.01 ДО 10.02.2018. РАДНО ВРЕМЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 07:00-20:00 ЧАСОВА.   ПЕНЗИОНЕРИ КОЈИ ПОСЕДУЈУ ПРОШЛОГОДИШЊУ КАРТУ ИСТУ МОГУ ЗАМЕНИТИ КУПОВИНОМ НОВЕ ДО 31.01.2018. ГОДИНЕ.   Продаја целих месечних карата за све кориснике је од 26.12.2017.год. до 08.01.2018.год. Продаја половине месечних карата за све кориснике је од 12.01.2018.год.- 16.01.2018.год.   ЈКП...

ЈКП “АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО”

ЈКП “АТП” ПО је основано 1948. године, а почетком 1990. године ЈКП “АТП” ПО постаје Јавно комунално предузеће, чији је оснивач Скупштина општине Панчево.

“АТП” послује као јавно комунално предузеће за пружање услуга градског и међумесног транспорта путника и за услуге аутобуске станице.

Твитер