ДАНА 01.06.2017.  УВОДИ СЕ ПОЛАЗАК ЗА ГЛОГОЊ, РАДНИМ ДАНИМА У 12:10 ИЗ ПАНЧЕВА И ПОВРАТАК У 12:45 ИЗ ГЛОГОЊА.

СЛУЖБА САОБРАЋАЈА