Besplatan prevoz

PRAVO NA BESPLATAN PREVOZ OSTVARUJU SLEDEĆA LICA

1. deca do 6 godina starosti
-ne dostavljaju nikakvu dokumentaciju.

2. lako mentalno ometena deca koja pohađaju Osnovnu školu ,,Mara Mandić“
– dostavljaju, jednu fotografiju,a svoja prava ostvaruju na osnovu spiska škole ,,Mara Mandić“Pančevo koji dokazuje da pripadaju ovoj ustanovi.

3. umereno i teže mentalno ometena deca i omladina i autistična deca i deca sa drugim smetnjama obuhvaćena dnevnim boravcima u Školi za osnovno i srednje obrazovanje ,,Mara Mandić“Pančevo i Domu ,,Srce u Jabuci“Jabuka
– dostavljaju jednu fotografiju i takođe svoje pravo ostvaruju na osnovu dostavljenog spiska škole ,,Mara Mandić“Pančevo, odnosno doma ,,Srce u Jabuci“Jabuka.

4. deca oštećenog sluha (gluva i nagluva)
– dostavljaju jednu fotografiju i spisak Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Pančevo.

5. slepa i slabovida lica
– svoja prava ostvaruju na osnovu spiska Međuopštinske organizacije saveza slepih Srbije, kojim se dokazuje da pripadaju ovoj ustanovi.

6. paraplegičari, distrofičari, i lica srodnih oboljenja
– dostavljaju jednu fotografiju i ličnu kartu na uvid, dok svoja prava ostvaruju na osnovu odgovarajuće lekarske dokumentacije koja dokazuju njihov status, ili potvrde odgovarajućeg udruženja ili ustanove.

7. bolesnici na dijalizi i lica sa transplantiranim bubrezima
– takođe dostavljaju jednu fotografiju i ličnu kartu na uvid, kao i odgovarajuću lekarsku dokumentaciju.