Бесплатан превоз

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ОСТВАРУЈУ СЛЕДЕЋА ЛИЦА

1. деца до 6 година старости
-не достављају никакву документацију.

2. лако ментално ометена деца која похађају Основну школу ,,Мара Мандић“
– достављају, једну фотографију,а своја права остварују на основу списка школе ,,Мара Мандић“Панчево који доказује да припадају овој установи.

3. умерено и теже ментално ометена деца и омладина и аутистична деца и деца са другим сметњама обухваћена дневним боравцима у Школи за основно и средње образовање ,,Мара Мандић“Панчево и Дому ,,Срце у Јабуци“Јабука
– достављају једну фотографију и такође своје право остварују на основу достављеног списка школе ,,Мара Мандић“Панчево, односно дома ,,Срце у Јабуци“Јабука.

4. деца оштећеног слуха (глува и наглува)
– достављају једну фотографију и списак Међуопштинске организације глувих и наглувих Панчево.

5. слепа и слабовида лица
– своја права остварују на основу списка Међуопштинске организације савеза слепих Србије, којим се доказује да припадају овој установи.

6. параплегичари, дистрофичари, и лица сродних обољења
– достављају једну фотографију и личну карту на увид, док своја права остварују на основу одговарајуће лекарске документације која доказују њихов статус, или потврде одговарајућег удружења или установе.

7. болесници на дијализи и лица са трансплантираним бубрезима
– такође достављају једну фотографију и личну карту на увид, као и одговарајућу лекарску документацију.