ПОЈЕДИНАЧНЕ КАРТЕ

Појединачне карте за Зону 1, 2 и 3, и међумесне линије могу се купити:

  • на продајним местима ЈКП АТП ПО – а (у холу Аутобуске станице),
  • у возилу – код кондуктера или возача.

Појединачне карте за Зону 1 могу се купити

  • у спољној продаји – у продајним објектима овлашћених дистрибутера

Појединачна карта важи за једну непрекидну вожњу, за зону тј. релацију на коју се односи.

Напомена: појединачна карта за Зону 3 важи и у оквиру Зоне 2 и Зоне 1, што се такође односи и на појединачну карту купљену за Зону 2, која важи и у Зони 1.

Списак овлашћених дистрибутера превозних карата за градски саобраћај погледајте овде

ОТР „ТАБАКЕРА“ из Панчева, адреса Војводе Радомира Путника бр. 14
СТР „МАГНЕТ“ из Панчева, адреса Јабучки пут бб
ТР „АМС“ из Панчева, адреса Баваништански пут бр. 32а
СТР „САФИР ГОРА“ из Панчева, адреса Војводе Радомира Путника бр. 8
ТР „АЛИСА“ из Панчева, адреса Петра Драпшина бр. 2
СТР „БЛАГО“ из Панчева, адреса Војводе Радомира Путника бр. 15
СТР „ТИНЕКС“ из Панчева, адреса Војводе Радомира Путника бр. 29
СТР „ЗОРА 1“ из Панчева, адреса Баваништански пут бр. 107
Дисконт „ГРАНД-С“ из Панчева, адреса Козарачка бр. 28
ДОО „ТАБАКЕРА СХОП“ из Панчева, адреса Војводе Радомира Путника бр. 14
ТР „ФАМИЛИ“ из Панчева, Милоша Требињца бб
ПР трафика „КУБА“ из Панчева, адреса Новосељански пут бб
СТР „НИН“ из Панчева, адреса Војводе Петра Бојовића бр. 2
ДОО “ВЕМАРК“ из Панчева, адреса Новосељански пут бр. 42
ДОО „РИВИСТА ПИС“ из Панчева, адреса Зелена пијаца бб
ДОО „НАШ КУТАК“ из Панчева, адреса Перон аутобуске станице бб
Трафика „КУБА ДВА“ из Панчева, адреса Жарка Зрењанина бр. 158
СТР „КУМ“ из Панчева, адреса Спољностарчевачка бб
ДОО „БРАЈА“ из Панчева, адреса Вељка Влаховића бб
ТР „СТРЕЛАЦ“ из Панчева, адреса Вељка Петровића бб
СТР „ДАДА“ из Панчева, адреса Д.П. Шанета бр.12
ЗТР „АЛЕКСАНДАР“ из Панчева, адреса Вељка Влаховића бр. 17
ОД „МОНАЛОИД“ из Панчева, адреса Моше Пијаде бб
СТР ИК „ЉИЉА“ из Панчева, адреса угао Стевана Шупљикца бр. 159/5
ТР „БАЛКАНСКИ ШПИЈУН“ из Панчева, адреса Војвођански Булевар бр. 3
ПР ТР „ДУЊА 67“, из Панчева, адреса Јабучки пут бр. 63
СТР „ЋУРЕ“ из Панчева, угао Георги Димитрова и Жарка Зрењанина
СТР „МАРКЕТ С“ Панчевачки пут бб
ТР „БРАВО“ из Јабуке, адреса Машинска бр. 14
ДОО „МЕТРО СТРЕЛА“, из Панчева, адреса Боре Станковића бб
СТР „РАМАДА“, из Панчева, адреса Козарачка бр. 198
ДОО „ НБ РАФАЕЛО 024“, из Старчева, Гробљанска бр. 2/7
ДОО „СМЕШКО СХОП“, из Панчева, адреса Моше Пијаде бб
ДОО „БОССКОМЕРЦ“, из Панчева, Трг Војвођанских бригада бр. 5
СТР „ГАЛА“, из Панчева, адреса Светозара Шемића бр. 30
СТР „ДИСКОНТ М“, из Глогоња, адреса ЈНА бр. 34
ПР ТР„АДУТ 77“, Скробара, адреса Маршала Тита бб
ТР „МАКИ ЈЕДАН“, адреса Панчевачки пут бб
ТР ИК „ГОРА“, из Панчева, адреса Милоша Требињца бб
СТР „ДУПЛИ ЛАВ“, из Јабуке, адреса Трг Бориса Кидрича бр. 18
СТР „ЕУРОКИОСК“, из Панчева, адреса Вељка Влаховића бб
ТР „БА-ЛАРА“, из Панчева, адреса Димитрија Туцовића бр. 63а
СТР „Т&Т“,из Панчева, адреса Македонска бр. 14
ТР „МАЛА ТРАФИКА“, из Панчева, адреса Његошева бр. 1а
ТР „АЛОХА“ из Панчева, Ослобођења бб
УТР „ЦОКА“ из Панчева, адреса Светог Саве бб
ТР „ЛУКОВИЋ МАРКЕТ“ из Панчева, адреса Илије Гарашанина бр. 6
ТУР „ДАВИД“ из Панчева, адреса Копаоничка бр. 23
ТР „МИТЕВСКИ“ Јабука, адреса Маршала Тита бб
ТР „БАЛКАНСКИ ШПИЈУН“ из Панчева, адреса Војвођански Булевар бр. 30а
СТР „ЛИКА“ из Панчева, адреса Вељка Влаховића бр. 9
СТР „СКЕЛА“ из Јабуке, адреса Лењинова бр. 108