Godišnje povlašćene karte

PRAVO NA POVLAŠĆEN PREVOZ PO CENI OD 2.000,00 DINARA, OSTVARUJU SLEDEĆA LICA

1. trudnice i porodilje do godinu dana od dana rođenja deteta
– dostavljaju jednu fotografiju , ličnu kartu na uvid, lekarsko uverenje o trudnoći sa procenom termina porođaja, dokaz o prebivalištu na teritoriji grada Pančeva, a za porodilje i izvod iz matične knjige rođenih za dete.

2. invalidski penzioneri bez obzira na godine života
– dostavljaju jednu fotografiju i ličnu kartu, a svoj status dokazuju čekom od penzije novijeg datuma i Rešenjem o penziji.

3. ratni vojni, mirnodopski i civilni invalidi rata
– dostavljaju jednu fotografiju i ličnu kartu na uvid, i potvrdu Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja grada Pančeva.

4. korisnici porodične invalidnine i članovi porodica poginulih u oružanim akcijama posle 18.08.1990.godine
– dostavljaju jednu fotografiju i ličnu kartu na uvid, kao i ček od penzije i potvrdu Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja grada Pančeva.

PRAVO NA POVLAŠĆEN PREVOZ ZA PENZIONERE SA MESTOM PREBIVALIŠTA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA

1. penzioneri stariji od 65 godina života sa primanjima do 20.000 dinara godišnju legitimaciju plaćaju 2.000 dinara.
2. penzioneri stariji od 65 godina života sa primanjima od 20.000 dinara – do 40.000 dinara plaćaju 4.000 dinara.
3. penzioneri stariji od 65 godina života sa primanjima preko 40.000 dinara plaćaju pun iznos cene izrade i distribucije godišnje legitimacije, odnosno 6.000 dinara.
4. penzioneri stariji od 65 godina života sa visinom penzionih primanja preko 90.000 dinara. ne ostvaruju pravo na povlašćen prevoz.

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI ZA IZDAVANJE GODIŠNJE PENZIONERSKE KARTE JE SLEDEĆA:

1 fotografija
2 ček od penzije novijeg datuma
3 lična karta na uvid.