Годишње повлашћене карте

ПРАВО НА ПОВЛАШЋЕН ПРЕВОЗ ПО ЦЕНИ ОД 2.000,00 ДИНАРА, ОСТВАРУЈУ СЛЕДЕЋА ЛИЦА

1. труднице и породиље до годину дана од дана рођења детета
– достављају једну фотографију , личну карту на увид, лекарско уверење о трудноћи са проценом термина порођаја, доказ о пребивалишту на територији града Панчева, а за породиље и извод из матичне књиге рођених за дете.

2. инвалидски пензионери без обзира на године живота
– достављају једну фотографију и личну карту, а свој статус доказују чеком од пензије новијег датума и Решењем о пензији.

3. ратни војни, мирнодопски и цивилни инвалиди рата
– достављају једну фотографију и личну карту на увид, и потврду Секретаријата за јавне службе и социјална питања града Панчева.

4. корисници породичне инвалиднине и чланови породица погинулих у оружаним акцијама после 18.08.1990.године
– достављају једну фотографију и личну карту на увид, као и чек од пензије и потврду Секретаријата за јавне службе и социјална питања града Панчева.

ПРАВО НА ПОВЛАШЋЕН ПРЕВОЗ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА МЕСТОМ ПРЕБИВАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

1. пензионери старији од 65 година живота са примањима до 20.000 динара годишњу легитимацију плаћају 2.000 динара.
2. пензионери старији од 65 година живота са примањима од 20.000 динара – до 40.000 динара плаћају 4.000 динара.
3. пензионери старији од 65 година живота са примањима преко 40.000 динара плаћају пун износ цене израде и дистрибуције годишње легитимације, односно 6.000 динара.
4. пензионери старији од 65 година живота са висином пензионих примања преко 90.000 динара. не остварују право на повлашћен превоз.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГОДИШЊЕ ПЕНЗИОНЕРСКЕ КАРТЕ ЈЕ СЛЕДЕЋА:

1 фотографија
2 чек од пензије новијег датума
3 лична карта на увид.