Tarifni sistem

GRADSKI SAOBRAĆAJ

U okviru gradskog saobraćaja utvrđen je zonsko – relacijski tarifni sistem, sa granicama zona u javnom prevozu putnika na terioriji grada Pančeva. Zonski sistem obuhvata Zonu 1, Zonu 2, Zonu 3, i međuzonu.

ZONU 1 ČINE


Teritorija naseljenog mesta Pančeva uključujući stajališta Zrno, Skrobara sa stajalištem Skrobara 2, i Stari Tamiš, i naseljenih mesta Jabuka – zaključno sa stajalištem Jabuka 4 i Starčevo – zaključno sa stajalištem Starčevo 3.

ZONU 2 ČINE


Naseljeno mesto Kačarevo – zaključno sa stajalištem Kačarevo 2, Banatsko Novo Selo – zaključno sa stajalištem Banatsko Novo Selo 2 i Omoljica – zaključno sa stajalištem Omoljica – okretnica.

ZONU 3 ČINE


Naseljeno mesto Glogonj – zaključno sa stajalištem Glogonj 2, Dolovo – zaključno sa stajalištem Dolovo – okretnica, Banatski Brestovac – zaključno sa stajalištem Banatski Brestovac – centar i Ivanovo – zaključno sa stajalištem Ivanovo – centar.

MEĐUZONU ČINE


Jabuka – Glogonj; Kačarevo – Skrobara; Banatsko Novo Selo – Zrno; Dolovo – Stari Tamiš; Ivanovo – Omoljica; Banatski Brestovac – Omoljica i Omoljica – Starčevo.

MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ

Prevoz putnika u međumesnom saobraćaju se obavlja na relacijama

Pančevo – Beograd
Pančevo – Crepaja
Pančevo – Debeljača
Pančevo – Kovačica
Pančevo – Padina
Pančevo – Samoš
Pančevo – Mramorak
Pančevo – Opovo
Pančevo – Herceg Novi (sez.)
Pančevo – Devojački Bunar (sez.)