Тарифни систем

ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ

У оквиру градског саобраћаја утврђен је зонско – релацијски тарифни систем, са границама зона у јавном превозу путника на териорији града Панчева. Зонски систем обухвата Зону 1, Зону 2, Зону 3, и међузону.

ЗОНУ 1 ЧИНЕ


Tериторија насељеног места Панчева укључујући стајалишта Зрно, Скробара са стајалиштем Скробара 2, и Стари Тамиш, и насељених места Јабука – закључно са стајалиштем Јабука 4 и Старчево – закључно са стајалиштем Старчево 3.

ЗОНУ 2 ЧИНЕ


Насељено место Качарево – закључно са стајалиштем Качарево 2, Банатско Ново Село – закључно са стајалиштем Банатско Ново Село 2 и Омољица – закључно са стајалиштем Омољица – окретница.

ЗОНУ 3 ЧИНЕ


Насељено место Глогоњ – закључно са стајалиштем Глогоњ 2, Долово – закључно са стајалиштем Долово – окретница, Банатски Брестовац – закључно са стајалиштем Банатски Брестовац – центар и Иваново – закључно са стајалиштем Иваново – центар.

МЕЂУЗОНУ ЧИНЕ


Јабука – Глогоњ; Качарево – Скробара; Банатско Ново Село – Зрно; Долово – Стари Тамиш; Иваново – Омољица; Банатски Брестовац – Омољица и Омољица – Старчево.

МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ

Превоз путника у међумесном саобраћају се обавља на релацијама

Панчево – Београд
Панчево – Црепаја
Панчево – Дебељача
Панчево – Ковачица
Панчево – Падина
Панчево – Самош
Панчево – Мраморак
Панчево – Опово
Панчево – Херцег Нови (сез.)
Панчево – Девојачки Бунар (сез.)