Kontakt

Javno komunalno preduzeće za prevoz putnika
“AUTOTRANSPORT-PANČEVO”sa potpunom odgovornošću
početak poslovanja: 16.05.1948.
reš:APR-a,BD 80512/2005 OD 16.6.2005.

AUTOBUSKA STANICA

telefon: centrala 013/312-092,
Informacije: 013/25 18 570
e-mail: marijana.bijelic@jkpatppa.rs

PRODAJA MESEČNIH KARATA

Tel/faks: 013/25 23 998

Tel/faks: 013/25 15 640

e-mail:  dobrila.sakic@jkpatppa.rs

jelena.markovic@jkpatppa.rs

SEKTOR SAOBRAĆAJA

telefon: 013/310-263 , 013/25 12 370
e-mail: voja.savicic@jkpatppa.rs

SERVIS I REMONT

Tel: 013/31 62 80 , 31 62 82
Faks: 013/31 78 81
e-mail:milenko.cabrilo@jkpatppa.rs

PRIMEDBE I PITANJA

e-mail: pitanja@jkpatppa.rs

SEKTOR KOMERCIJALE

telefon: 013/312-092, lokal 206

e-mail: nemanja.bojic@jkpatppa.rs

TURIST BIRO tel/faks. 013/318-370

IZNAJMLJIVANJE VOZILA I REKLAMIRANJE

telefon: 013/312-092, lokal 111

e-mail: nikola.filipovic@jkpatppa.rs

 

PIB: 101047445
MATIČNI BROJ: 08006148
REGISTARSKI BROJ: 8230040068
ŠIFRA DELATNOSTI: 49.31;49.39;52.21

TEKUĆI RAČUN

BANKA INTESA : 160-9515-49
POŠTANSKA ŠTEDIONICA: 200-2279760101001
AIK BANKA : 105-56667-69
VOJVODJANSKA BANKA : 355-1017315-94

UniCredit banka: 170-30021900000-98

12 + 7 =