Контакт

Јавно комунално предузеће за превоз путника
“АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО”са потпуном одговорношћу
почетак пословања: 16.05.1948.
реш:АПР-а,БД 80512/2005 ОД 16.6.2005.

АУТОБУСКА СТАНИЦА

телефон: централa 013/312-092,
Информације: 013/25 18 570
е-маил: marijana.bijelic@jkpatppa.rs

ПРОДАЈА МЕСЕЧНИХ КАРАТА

Тел/факс: 013/25 23 998

тел:  013/318-370

Тел/факс: 013/25 15 640

СЛУЖБА ПРОДАЈЕ

е-маил:  dobrila.sakic@jkpatppa.rs

тел: 013/312-052 лок. 112

РЕКЛАМИРАЊЕ

тел: 013/312-092, локал 111

e-маил: dobrila.sakic@jkpatppa.rs

 

СЕКТОР САОБРАЋАЈА

телефон: 013/310-263 , 013/25 12 370
e-маил: voja.savicic@jkpatppa.rs

СЕРВИС И РЕМОНТ

Тел: 013/31 62 80 , 31 62 82
Факс: 013/31 78 81
е-маил: rodoljub.pejic@jkpatppa.rs

ПРИМЕДБЕ И ПИТАЊА

е-маил: pitanja@jkpatppa.rs

ПИБ: 101047445
МАТИЧНИ БРОЈ: 08006148
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 8230040068
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 49.31;49.39;52.21

ТЕКУЋИ РАЧУН

БАНКА ИНТЕСА : 160-9515-49
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА: 200-2279760101001
АИК БАНКА : 105-56667-69
ВОЈВОДЈАНСКА БАНКА : 355-1017315-94

UniCredit banka: 170-30021900000-98

6 + 15 =