Линије

Тјуб мапа (енг. Tube map) представља шематски приказ мреже линија јавног превоза. Овај вид приказа је први пројектовао Хери Бек (енг. Harry Beck) 1931. године за потребе лондонског јавног превоза путника. Разлог увођења оваквог (тополошког) приказа мреже линија који није заснован на географским мапама је растерећење мапе од непотребних информација. Тјуб мапа корисницима пружа информацију о траси линија као и стајалиштима која те линије опслужују. Уз то, на мапи су приказани и оријентири ради лакшег сналажења корисника јавног превоза у простору. За потребе ЈКП “Аутотранспорт – Панчево” направљене су две мапе:

МРЕЖА ЛИНИЈА ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА

МРЕЖА ЛИНИЈА МЕЂУМЕСНОГ ПРЕВОЗА