Месечне претплатне карте

ЗАПОСЛЕНИ

Месечне претплатне карте за запослене се могу купити појединачно или групно, на основу списка запослених и количине потребних карата достављених од стране послодавца.

РФИД чип картица износи 300,00 динара (цена за месец дана, продужује се сваки месец).

Поступак куповине месечних претплатних карата уплатом путем текућег рачуна можете погледати овде

cene mesečnih karata

cenovnik možete preuzeti ovde

СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ

Право на ученичку и студентску месечну и студентску претплатну карту имају:

 • редовни ученици основних, средњих и стручних школа
 • редовни студенти факултета, академија, високих и виших школа и других високошколских образовних установа, ако су уписали семестар текуће школске године
 • апсолвенти наведених школа и факултета за време док им трају студентска права

Цена месечне претплатне карте у Зони 1 је јединствена за све.

Ученици и студенти, чије се место пребивалишта, односно боравишта налази у Зони 2, односно Зони 3, или који користе услуге превоза у оквиру међумесног саобраћаја, подељени у две категорије.

РФИД чип картица износи 150,00 динара (цена за месец дана, продужује се сваки месец).

ПРВА КАТЕГОРИЈА

У прву категорију сврстани су ученици и студенти чији су родитељи корисници дечијег додатка и ученици и студенти из породице са двоје или више деце.

ДРУГА КАТЕГОРИЈА

У другој категорији су сви остали ученици и студенти који не испуњавају услове из прве категорије.

БЕСПЛАТНЕ МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ

Право на бесплатну месечну карту имају ученици и студенти чији су родитељи корисници права на материјално обезбеђење породице по Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ МЕСЕЧНИХ ПРЕТПЛАТНИХ КАРАТА ЈЕ СЛЕДЕЋА

 • 2 фотографије, при чему се једна користи за легитимацију, а друга за службену евиденцију
 • Потврда да су редовни ученици или студенти на којој је обавезно написати ЈМБГ(јединствени матичи број грађана) и број телефона за контакт
 • Ученици Основних школа који се баве додатним активностима (спорт, музика)поред потврде из школе доносе и потврду из клуба или установе.
 • Обавезно лична карта на увид
 • Решење о признавању права на дечији додатак или Извод из матичне књиге рођених (корисници прве категорије, при чему се карта купује истовремено за оба детета)

Ученици и студенти са пребивалиштем изван територије града Панчева, плаћају пуну цену месечне претплатне карте, умањену за одређени проценат у зависности од општине којој припадају, и 15% додатног попуста од стране ЈКП АТП -а.

Ценовник месечних претплатних карата за ученике и студенте можете погледати овде

Ценовник месечних претплатних карата за ученике и студенте можете погледати овде

МЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Пензионерима који не остварују право на годишњу легитимацију, односно не испуњавају старосни услов , а место пребивалишта им је на територији града Панчева, омогућавамо куповину месечних претплатних карата по ценама са попустом

 • Зону I     1.800,00 дин
 • Зону II    2.810,00 дин
 • Зону III   3.385,00 дин

Документација коју је потребно приложити је следећа:

 1. фотографија
 2. чек од пензије новијег датума
 3. лична карта на увид.