ЈКП „Аутотранспорт Панчево“ Панчево 14.01.2019.године Сектор саобраћаја

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од 15.01.2019.године, у градском саобраћају, ЈКП АТП примењиваће ред вожње који важи за време школског распуста уз додатне поласке на следећим линијама :
– Линија 3 Стари Тамиш-Панчево-Јабука : додатни поласци у 12:00 часова из центра Града ка Старом Тамишу и Јабуци и у 12:30 часова из Старог Тамиша и Јабуке,
– Линија 4 Центар-Младост-Минел : додатни поласци у 12:00,18:00 и 19:00 часова из центра Града ка Минелу и 12:30 из Минела ка центру Града и
– Линија 6 Центар-Стрелиште-РНП : додатни поласци у 12:00 (до Војловице),18:00 (до РНП-а) и 19:00 часова (до Војловице) из центра Града и 12:30 (из Војловице), 18:30 (од РНП-а) и 19:30 (из Војловице) до Аутобуске станице

Сектор Саобраћаја