ЈКП АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО - РЕД ВОЖЊЕ

Редове вожње можете преузети путем линкова испод

Вести и саопштења

Poziv za ponudu

POZIV ZA PONUDU OD 2/2017 – 4093     ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА       Ми смо јавно комунално предузеће које годишње изврши око 3000 техничких прегледа возила и имамо традицију обављања делатности дужу од 35 година.   Поседујемо линију техничког прегледа која је опремљена савременим уређајима марке Хофман.   Техничке прегледе возила обављамо на основу важећих законских прописа, а у сврху провере техничке исправности и еколошке подобности возила.   Имамо запосленог који поседује лиценцу овлашћеног заступника у осигурању коју издаје Народна банка Србије.     Позивамо сва заинтересована осигуравајућа друштва да нам доставе своју најповољнију понуду за услуге продаје полиса осигурања од аутоодговорности. Неопходно је да понуђач на тржишту осигурања од аутоодговорности има учешће веће од 15% у последње 3 (три) године и да има у продаји и друге врсте осигурања у вези са осигурањем моторних возила (обавезно осигурање путника у јавном превозу, осигурање од ауто незгоде, ауто каско осигурање у свим варијантама осигурања, помоћ на путу и друго).   Понуде доставити препорученом поштом или лично, на адресу Војводе Радомира Путника 33, Панчево, најкасније до 09.08.2017. године. Лице за контакт: Дејан Панић, еmail: dejan.panic@jkpatppa.rs, mob.tel.064 838 6056   Избор најповољније понуде ћемо извршити у зависности од понуђене висине провизије и испуњености осталих услова у складу са нашим потребама.     У Панчеву, 04.08.2017....

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Од 21. јуна до 31. августа 2017. године у градском и међумесном саобраћају ће се примењивати ЛЕТЊИ ред вожње по следећем режиму: линија 2 – ред вожње остаје непромењен линија 3 – од 05:00 до 08:00 и од 13:00 до 17:00 на 30 мин., у остало доба дана на 60 мин линија 4 – од 05:00 до 08:00 и од 12:30 до 16:30 на 30 мин., у остало доба дана на 60 мин линија 6 – од 05:00 до 08:00 и од 12:30 до 16:30 на 30 мин., у остало доба дана на 60 мин линија 14 – од 04:20 до 08:20 и од 12:40 до 16:20 на 30 мин., у остало доба дана на 60 мин   Поласци који се неће саобраћати током распуста: за Банатски Брестовац : 06:40 и 13:40 за Иваново : 07:40, 09:40, 13:30 и 19:30 за Глогоњ : 05:20, 16.20 и 19:20 за Ковачицу : 11:00 и 13:00 СЛУЖБА...

Линија 6 – измена трасе

Од 01.06.2017.године, због радова у улици 7.Јули доћи ће до измене трасе линије 6 :   Смер ЦЕНТАР-СТРЕЛИШТЕ-РНП : до улице Душана Петровића Шанета на Стрелишту старом трасом, затим улицама Радивоја Кораћа, Првомајска, Жарка Зрењанина, 7.Јули и даље старом трасом.   Смер РНП-СТРЕЛИШТЕ-ЦЕНТАР : до раскрснице улица Шандора Петефија и Јанка Чмелика старом трасом, затим улицама Јанка Чмелика, Светозара Марковића, 7.Јула, Жарка Зрењанина, Првомајска, Боре Станковића, Јована Бијелића, Душана Петровића Шанета и даље старом трасом. Уводе се привремена стајалишта у улици Светозара Марковића испред кућног броја 53 и у улици Јована Бијелића преко пута вртића. Привремено се укидају стајалишта „Бели Багрем“ у улици 7.Јули и „Радивоја Кораћа“ у оба...