Rukovodstvo

ALEKSANDAR CVETIĆ

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA JKP “AUTOTRANSPORT-PANČEVO” PANČEVO

za više podataka >>

MIROSLAVA MATIĆ

ZAMENIK PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JKP “AUTOTRANSPORT-PANČEVO” PANČEVO

za više podataka >>

VOJA SAVIČIĆ

ČLAN NADZORNOG ODBORA JKP “AUTOTRANSPORT-PANČEVO” PANČEVO IZ REDOVA ZAPOSLENIH

za više podataka >>

NEBOJŠA GAJIĆ

DIREKTOR

za više podataka >>

MILENKO ČABRILO

RUKOVODILAC SEKTORA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

za više podataka >>

VOJA SAVIČIĆ

RUKOVODILAC SEKTORA SAOBRAĆAJA

za više podataka >>

MARIJA ALEKSIĆ

RUKOVODILAC SEKTORA ZA KOMERCIJALNE POSLOVE

za više podataka >>

JELENA ZORIĆ

RUKOVODILAC FINANSIJSKOG I RAČUNOVODSTVENOG SEKTORA

za više podataka >>

VESNA STANIĆ DURMAN

RUKOVODILAC SEKTORA OPŠTIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

za više podataka >>


ORGANIZACIONA STRUKTURA septembar 2017.

za više podataka >>