Руководство

АЛЕКСАНДАР ЦВЕТИЋ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” ПАНЧЕВО

за више података >>

МИРОСЛАВА МАТИЋ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” ПАНЧЕВО

за више података >>

ВОЈА САВИЧИЋ

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” ПАНЧЕВО ИЗ РЕДОВА ЗАПОСЛЕНИХ

за више података >>

БОЈАН БОЈАНИЋ

ДИРЕКТОР

за више података >>

РОДОЉУБ ПЕЈИЋ

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА

за више података >>

ВОЈА САВИЧИЋ

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА САОБРАЋАЈА

за више података >>

ЈЕЛЕНА ЗОРИЋ

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКОГ И РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СЕКТОРА

за више података >>

ВЕСНА СТАНИЋ ДУРМАН

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ОПШТИХ, ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА

за више података >>


ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

за више података >>