Руководство

АЛЕКСАНДАР ЦВЕТИЋ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” ПАНЧЕВО

за више података >>

МИРОСЛАВА МАТИЋ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” ПАНЧЕВО

за више података >>

ВОЈА САВИЧИЋ

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” ПАНЧЕВО ИЗ РЕДОВА ЗАПОСЛЕНИХ

за више података >>

НЕБОЈША ГАЈИЋ

ДИРЕКТОР

за више података >>

МИЛЕНКО ЧАБРИЛО

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА

за више података >>

ВОЈА САВИЧИЋ

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА САОБРАЋАЈА

за више података >>

МАРИЈА АЛЕКСИЋ

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

за више података >>

 

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКОГ И РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СЕКТОРА

за више података >>

ВЕСНА СТАНИЋ ДУРМАН

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ОПШТИХ, ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА

за више података >>


ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

за више података >>