Izmena broja računa banke

OBAVEŠTENJE O PROMENI ŽIRO RAČUNA

S’obzirom da će se 26.04.2019.godine Vojvođanska banka a.d. Novi Sad (kao društvo prenosilac) pripojiti OTP Banci Srbija a.d. Novi Sad (kao društvo sticalac), od navedenog datuma doći će do promene našeg žiro računa, a sve u skladu sa propisima Narodne banke Srbije kojima je predviđena jedinstvena struktura za svakog pružaoca platnih usluga. U skladu sa navedenim, obaveštavamo Vas da će broj našeg računa biti izmenjen:

STARI ŽIRO RAČUN                                                                         NOVI ŽIRO RAČUN                                                            355-1017315-94                                                                         325-9500600010346-52