Od 30.03.2018. do 09.04.2018. godine, primenjivaće se red vožnje koji važi za vreme školskog raspusta.

Izmena će biti na sledećim linijama :

  • gradska linija 6 – polasci na svakih 30 minuta
  • Pančevo – Banatski Brestovac, neće saobraćati polasci u 06:40 i 13:40 iz Pančeva
  • Pančevo – Ivanovo, neće saobraćati polasci u 07:40, 09:40, 13:30 i 19:30 iz Pančeva
  • Pančevo – Glogonj, neće saobraćati polasci u 05:20, 16.20 i 19:20 iz Pančeva
  • Pančevo – Kovačica, neće saobraćati polazak u 13:00 časova iz Pančeva
  • Pančevo – Padina, neće saobraćati polazak u 11:00 časova iz Pančeva