Од 30.03.2018. до 09.04.2018. године, примењиваће се ред вожње који важи за време школског распуста.

Измена ће бити на следећим линијама :

  • градска линија 6 – поласци на сваких 30 минута
  • Панчево – Банатски Брестовац, неће саобраћати поласци у 06:40 и 13:40 из Панчева
  • Панчево – Иваново, неће саобраћати поласци у 07:40, 09:40, 13:30 и 19:30 из Панчева
  • Панчево – Глогоњ, неће саобраћати поласци у 05:20, 16.20 и 19:20 из Панчева
  • Панчево – Ковачица, неће саобраћати полазак у 13:00 часова из Панчева
  • Панчево – Падина, неће саобраћати полазак у 11:00 часова из Панчева