ЈКП ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„АУТОТРАНСПОРТ Панчево”
П А Н Ч Е В О
7. јун 2018
Служба саобраћајa ЈКП „АУТОТРАНСПОРТ“ Панчево
О Б А В ЕШТ ЕЊ Е
Дана 08.06.2018. године од 15:00 часова, до 11.06.2018. године доћиће до затварања дела
улице Војводе Радомира Путника. Привремено се укидају стајалишта у улици Војводе
Петра Бојовића (Снежана) и у улици Генерала Петра Арачића у оба смера (Градска
управа).
– Возила на линијама 14, Брестовац и Иваново ће саобраћати улицама Војводе Радомира
Путника, Жарка Зрењанина и дaље редовном трасом.
– Возила на линијама 2, 3 и Качарево ће саобраћати улицама Војводе Радомира Путника,
Карађорђева, Моше Пијаде, Димитрија Туцовића и даље редовном трасом.
– Возила која саобраћају за Глогоњ и Опово користиће следећу трасу: АС – ул. Светог Саве,
Моше Пијаде и даље редовном трасом.
– Возила на линијама 4 и 6 ће саобраћати улицама Војводе Радомира Путника , Цара
Лазара, Др. Светислава Каспиновића и Максима Горког.