JABНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Ознака набавкеНазив набавкедокумнтацијаПодношење понудеОтварање понудеОбавештењаПитања и одговори
ЈНОП-Д- 01/2020 Набавка електричне енергије Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о ододели уговора
20.03.2020 10:00 20.03.2020 10:30
ЈНОП-Д-05/2019. Набавка гума за аутобусе Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
ODU Nabavka guma za autobuse
16.01.2020 10:00 16.01.2020 10:30
JNOP-04/2019. Nabavka ulja i maziva Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Конкурсна документација измена 28.11.2019.
КД измена 09.12.2019.
KD izmena 23.12.2019.
ОДУ уља и мазива
Одлука о обустави поступка Партија 4.
27.12.2019 10:00 27.12.2019 10:30 Produžetak roka za podnošenje ponuda.
Pitanje i odgovor br. 1.
JNOP-D-03/2019. Nabavka goriva Partija 3. Motorni benzin Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о обустави поступка
27.09.2019 10:00 27.09.2019 10:30 Обавештење о обустави поступка
ЈНОП-Д-02/2019. Набавка горива, Партија 1. Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о додели уговора, Набавка горива, Партија бр. 1 Евродизел
15.07.2019 12:00 15.07.2019 0:30
JNOP-U-03/2019 Usluge FTO Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluga FTO
6.05.2019 12:00 6.05.2019 0:30
JNOP-D-01/2019. Nabavka električne energije Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Odluka o dodeli ugovora / Nabavka električne energije
25.03.2019 10:00 25.03.2019 10:30
ЈНОП-У-02/2019 Услуга закупа возила - изнајмљивање аутобуса Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Odluka o dodeli ugovora / Usliga zakupa vozila
18.03.2019 10:00 18.03.2019 10:30
ЈНОП-У-01/2019. Ангажовање пословног друштва за потребе наручиоца Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација

4.03.2019 10:00 4.03.2019 10:30
ЈНОП-Д-05/2018 Гориво-Компримовани природни гас Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о додели уговора
9.01.2019 10:00 9.01.2019 10:30
ЈНОП-У-03/2018 Набавка услуга осигурања Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о додели угогова
27.11.2018 10:00 27.11.2018 10:00
ЈНОП-Д-04/2018 Набавка уља и мазива Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
2.11.2018 10:00 2.11.2018 10:30 Питања и одговори
Питања и одговори 2
Питања и одговори3
Питања и одговори 4
ЈНОП-У-02/2018 Услуга закупа возила Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о додели уговора
1.11.2018 10:00 1.11.2018 10:30
ЈНОП-Д-03/2018 Набавка горива Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
25.05.2018 10:00 25.05.2018 10:30 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Питања и одговори
Питања и одговори 2
ЈНOП-У-02/2018. Услуге ФТО Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Измена конкурсне документације
20.04.2018 12:00 20.04.2018 0:30 Питања и одговори
ЈНОП-Д-02/2018 Гориво Партија 3- Безоловни бензин Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
16.04.2018 10:00 16.04.2018 10:30 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
ЈНОП-Д-01/2018. Електрична енергија Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о додели уговора
26.02.2018 10:00 26.02.2018 10:30
ЈНОП-У-01/2018. Ангажовање пословног друштва за потребе наручиоца за послове контроле карата Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
19.02.2018 10:00 19.02.2018 10:30
ЈНОП-Д-05/2017 Набавка гума за аутобусе Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о додели уговора
16.11.2017 10:00 16.11.2017 10:30
ЈНОП-Д-04/2017 Уља и мазива Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
2.11.2017 10:00 2.11.2017 10:30 Питања и одговори
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори
JNOP-D-03/2017 Nabavka goriva Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
30.06.2017 12:00 30.06.2017 0:30 Odgovor na postavljeno pitanje
Питања и одговори
Питања и одговори 2
ЈНОП-Д-02/2017 Набавка уља и мазива Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о додели уговора
15.05.2017 10:00 15.05.2017 10:30
НOП-У-02/2017. Набавка услуга ФТО Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора исправка
3.05.2017 12:00 3.05.2017 0:30
ЈНОП-У-01/2017 Набавка услуга ангажовања пословног друштва Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о додели уговора
2.03.2017 10:00 2.03.2017 10:30
ЈНОП-Д-01/2017 Набавка електричне енергије Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о додели уговора
27.01.2017 10:00 27.02.2017 10:00
ЈНОП-Д-11/2016 Компримовани природни гас Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
9.01.2017 10:00 9.01.2017 10:30 26.01.2017. Odluka_o_dodeli_ugovora
ЈНОП-У-02/2016 Набавка услуга осигурања Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Конкурсна докумнтација
26.12.2016 10:00 26.12.2016 10:30 Odluka o dodeli ugovora
Питања и одговори
Питања и одговори
OSIGURANJE ODGOVOR 3
OSIGURANJE ODGOVOR 4
ЈНОП-Д-10/2016 Набавка половних еколошких аутобуса на КПГ погон Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације 2
Измена конкурсне документације 3
Измена конкурсне документације 4
Одлука о обустави поступка
16.12.2016 10:00 16.12.2016 10:30 Обавештење о продужетку рока
Обавештење о продужетку рока
24.01.2017. Odluka_o_dodeli_ugovora
Питања и одговори
Питања и одговори
Питања и одговори
ODGOVOR-AUTOBUSI
ЈНОП-Д-09/2016 Набавка уља и мазива Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
24.11.2016 10:00 24.11.2016 10:30 Обавештење о продужетку за подношење понуда
Питања и одговор
ЈНОП-Д-08/2016 Набавка горива Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Измена конкурсне документације за гориво
Одлука о додели уговора
21.11.2016 12:00 22.11.2016 0:30 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
ЈНОП-Д-07/2016 Набавка гума за аутобусе Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о додели уговора
16.11.2016 10:00 16.11.2016 10:30
ЈНОП-Д-06/2016 Набавка горива-КПГ и безоловни бензин Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о додели уговора
29.08.2016 10:00 29.08.2016 10:30
ЈНОП-Д-05/2016 Резервни делови за моторе аутобуса партије 2,4,7,8 Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
18.07.2016 10:00 18.07.2016 10:30 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
ЈНОП-Д-04/2016. Набавка горива Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда на енглеском језику
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
30.06.2016 10:00 30.06.2016 10:30 Питања и одговори
ЈНОП-У-01/2016. AНГАЖОВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ДРУШТВА ЗА ПОТРЕБЕ НАРУЧИОЦА Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Конкурсна документација измена
4.04.2016 10:00 4.04.2016 10:30
ЈНОП-Д-03/2016. Набавка горива Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Конкурсна докумнтација
Одлука о обустави поступка
31.03.2016 10:00 31.03.2016 10:30 Obav_o_pomeranju_roka_za_podnosenje_ponuda_30_03_2016.pdf
Питање и одговор
Питања и одговори
Питања и одговори
JNOP-D-02/2016 Nabavka rezervnih delova za motore autobusa partije 1,3,4,5,6,10,11 Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
8.03.2016 10:00 8.03.2016 10:30 Обавештење о обустави
JNOP-D-01/2016 Nabavka elektricne energije Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Odluka o dodeli ugovora
7.03.2016 10:00 7.03.2016 10:30
ЈНОП-У-01/2015. Набавка услуга-Физички послови прања аутобуса, контроле карата у аутобусима Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
KD_Fizicki_poslovi_pranja_autobusa_kontrole_karata_u_autobusima
Izmena KD 2
Odluka o dodeli ugovora
1.02.2016 10:00 1.02.2016 10:00 Oбавештење о закљученом уговору
JNOP-D-09/2015 Nabavka rezervnih delova za motore autobusa partije 1,3,4,5,6,10,11 Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Konkursna dokumentacija motori
Odluka o obustavi postupka
11.01.2016 10:00 11.01.2016 10:30 Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda
Obavestenje o obustavi postupka
JNOP-D-08/2015. Nabavka ulja i maziva Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Конкурсна докумнтација
20.10.2015.izmenjena konkursna dokumentacija
29.10.2015 10:00 29.10.2015 10:30 10_11_2015 Odluka_o_dodeli_ugovora_
JNOP-D-07/2015. Nabavka guma za autobuse Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Конкурсна докумнтација
Izmenjena konkursna dokumentacija 18.09.2015
2.10.2015 10:00 2.10.2015 10:30
09.10.2015.Odluka_o_dodeli_ugovora
JNOP-D-06/2015 Nabavka rezervnih delova autoelektrike Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
16.07.2015 10:00 16.07.2015 10:30
ЈНОП-Д-05/2015 Набавка горива Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
Конкурсна докумнтација
15.05.2015 10:00 15.05.2015 10:30 обавештење о закљученом уговору партија 1
обавештење о закљученом уговору партија 2
ЈНОП-Р-01/2015 Набавка радова санације крова у ауто бази Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
4.05.2015 10:00 4.05.2015 10:30
ЈНОП-Д-04/2015 Набавка нових аутобуса Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
измењена конкурсна докумнтација
Измењена конкурсна докумнтација 2
измењена конкурсна докумнтација 3
10.11.2015.Odluka_o_izmeni_ugovora_Ikarbus
7.05.2015 10:00 7.05.2015 10:30 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
10.11.2015.obavestenje o zakljucenju ugovora
питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4