ЈКП ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„АУТОТРАНСПОРТ Панчево”
П А Н Ч Е В О
15. јун 2018
Служба саобраћајa ЈКП „АУТОТРАНСПОРТ“ Панчево
ОБАВЕШТЕЊЕ
Поводом обележавања манифестације “ Интернационални карневал Панчево 2018 “ ЈКП АТП ће увести
додатне поласке на следећим линијама:
1. Панчево – Омољица
– поласци из Панчева ( Аутобуска станица) у 22.30 и 00.00 часова
2. Панчево – Старчево
– полазак из Панчева ( Аутобуска станица) у 22.30 и 00.00
3. Панчево – Јабука
– полазак из Панчева ( Аутобуска станица) у 22.30
4. Панчево – Глогоњ
– полазак из Панчева ( Аутобуска станица) у 00.00
1. Панчево – Качарево
– поласци из Панчева ( Аутобуска станица) у 22.30 и 00.00 часова
1. Панчево – Долово
– полазак са Котежа 1 у 22.30 и са ( Аутобуска станица) у 00.00 часо