О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Од 20. јуна до 31. августа 2018. године у градском и међумесном саобраћају ће се примењивати ЛЕТЊИ ред вожње по следећем режиму:
• линија 2 – ред вожње остаје непромењен
• линија 3 – од 05:00 до 08:00 и од 13:00 до 17:00 на 30 мин., у остало доба дана на 60 мин
• линија 4 – од 05:00 до 08:00 и од 12:30 до 16:30 на 30 мин., у остало доба дана на 60 мин
• линија 6 – од 05:00 до 08:00 и од 12:30 до 16:30 на 30 мин., у остало доба дана на 60 мин
• линија 14 – од 05:20 до 08:20 и од 12:20 до 16:20 на 30 мин., у остало доба дана на 60 мин

Поласци који се неће саобраћати током распуста:

• за Банатски Брестовац : 06:40 и 13:40

• за Иваново : 07:40, 09:40, 13:30 и 19:30

• за Глогоњ : 05:20, 16:20 и 19:20

• за Ковачицу : 13:00 • за Падину : 11:00