ЈКП ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„АУТОТРАНСПОРТ Панчево”
П А Н Ч Е В О
7. јун 2018
Служба саобраћајa ЈКП „АУТОТРАНСПОРТ“ Панчево
ОБАВЕШТЕЊЕ
Поводом обележавања манифестације “ Дани Вајферта 2018 “ у периоду од
09.06.2018. године до 11.06.2018. године, ЈКП АТП ће увести додатне поласке на
следећим линијама:
1. Панчево – Београд Дунав станица
– поласци из Панчева ( Аутобуска станица) у 00.00, 01.00, 02.00 и 03.00 часова
– поласци са Дунав станице у 00.30, 01.30, 02.30 и 03.30
2. Панчево – Страрчево, Омољица и Банатски Брестовац
– полазак из Панчева ( Аутобуска станица) у 01.30 и
3. Панчево – Јабука, Глогоњ, Опово
– полазак из Панчева ( Аутобуска станица) у 01.30