Дана 01.01.2017. године у међумесном и градском саобраћају доћи ће до измена у реду вожње.

Последњи поласци за насељена места су у 22:30, осим поласка за Банатски Брестовац, који је у 0:00. Нови ред вожње можете погледати на сајту “ЈКП АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО”.

Измене у градском саобраћају од 01.01.2017. године
1. Градска линија 2 (Котеж 1-Долово):
– измењена траса линије: Аутобуси неће више улазити у насеље Тесла већ ће се кретати улицама Милоша Обреновића, Баваништански пут и даље старом трасом.

2. Градска линија 3 (Јабука-Стари Тамиш):
– измене у реду вожње линије Стари Тамиш – Јабука: Неће саобраћати поласци из Старог Тамиша у 08.30, 09.30, 10.30, 11.30 и 12:30. Поласци из Јабуке у 07.30, 08.30, 09.30, 10.30 и 11:30 ће саобраћати до аутобуске станице.

3. Градска линија 14 (Котеж 2 – Омољица):
– измена трасе линије у смеру Омољица-Котеж 2: Неће саобраћати до стајалишта на Котежу 1 (кружни ток). – у смеру Котеж 2-Омољица нема измене трасе, саобраћа преко Котежа 1, – полазак у 21:50 са Котежа 2 саобраћа до аутобуске станице, – полазак у 22.50 из Омољице неће саобраћати (укинут).

4. Градска линија Панчево-Качарево:
– измена трасе линије: Неће саобраћати кроз следеће улице: Книћанинова, Светог Саве и Светозара Шемића, већ улицом Димитрија Туцовића, Јабучки пут и даље старом трасом.

Сектор саобраћаја