ЈКП ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„АУТОТРАНСПОРТ Панчево”
П А Н Ч Е В О
14. јун 2018
Служба саобраћајa ЈКП „АУТОТРАНСПОРТ“ Панчево
O Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Одређују се привремене трасе кретања за време одржавања карневала
ПРВА ФАЗА У периоду од 15,00 до 18,00 сати 16.06.2018. год.

 линија број 2 Долово – Котеж 1 и линија број 3 Стари Тамиш – Јабука,
саобраћаће од Бироа за запошљавање улицама – Војводе Радомира Путника –
Цара Лазара – Др Жарка Фогараша – Војводе Петра Бојовића – Генерала Петра
Арачића и даље старом трасом, у повратку истом трасом;
 линија број 4 Центар – МЗ „Младост“ – Минел, саобраћаће од и до Завода за
запошљавање;
 линија број 6 Центар – Стрелиште – Војловица, саобраћаће од и до Завода за
запошљавање;
 линија број 14 Котеж 2 – Омољица, саобраћаће улицама Војводе Радомира
Путника – Царa Лазара – Др Жарка Фогараша – Жарка Зрењанина и даље старом
трасом, у повратку истом трасом;
 линија број 24 Панчево АС – Качарево и линија број 22 Панчево АС – Глогоњ,
ће саобраћати од Бироа за запошљавање улицама – Војводе Радомира Путника –
Цара Лазара – Др Жарка Фогараша – Војводе Петра Бојовића – Генерала Петра
Арачића и даље старом трасом, у повратку истом трасом;
 линија број 25 Панчево АС – Банатски Брестовац и линија број 27 Панчево АС
– Иваново, ће саобраћати улицама Војводе Радомира Путника – Цaра Лазара – Др
Жарка Фогараша – Жарка Зрењанина и даље старом трасом, у повратку истом
трасом;

ДРУГА ФАЗА У периоду од 18,00 сати 16.06.2018. год до краја карневала

 линија број 2 Долово – Котеж 1 и линија број 3 Стари Тамиш – Јабука,
саобраћаће од Баваништанског пута улицама Стевана Шупљикца – Моше Пијаде –
Светог Саве – АС – Светог Саве – Моше Пијаде – Димитрија Туцовића и даље
старом трасом, у повратку истом трасом;
 линија број 4 Центар – МЗ „Младост“ – Минел, скраћује се и саобраћаће од
стајалишта ОШ „Ђура Јакшић“ у поласку, односно пијаца у повратку;
 линија број 6 Центар – Стрелиште – Војловица, скраћује се до и од болнице ;
 линија број 9 Панчево АС – Банатско Ново село саобраћаће улицама Светог Саве
– Браће Јовановића – Радничка и даље старом трасом, у повратку истом трасом;
 линија број 14 Котеж 2 – Омољица, саобраћаће улицама Стевана Шупљикца –
Илије Гарашанина – Кнеза Михајла Обреновића – Милоша Обреновића – Милоша
Требињца – 6.Октобра – Др Жарка Фогараша – Жарка Зрењанина и даље старом
трасом у повратку истом трасом;
 линија број 24 Панчево – Качарево и Панчево – Опово АС – Светог Саве –
Моше Пијаде и даље старом трасом;
 линија број 25 Панчево АС – Банатски Брестовац и линија број 27 Панчево АС
– Иваново, саобраћаће улицама – Светог Саве – Моше Пијаде – Стевана
Шупљикца – Илије Гарашанина – Кнеза Михајла Обреновића – Милоша
Обреновића – Милоша Требињца – 6.Октобра – Др Жарка Фогараша – Жарка
Зрењанина и даље старом трасом у повратку истом трасом;
 линија Панчево – Мраморак : АС – Светог Саве – Моше Пијаде – Стевана
Шупљикца – Илије Гарашанина – Кнеза Михајла Обреновића – Милоша
Обреновића – Баваништански пут и даље старом трасом.