ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА

АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО

 

 

Ради испуњења примарног задатка – остварења циљева из делатности предузећа, потребни су нам

 ВОЗАЧИ  АУТОБУСА

на одређено време

 

Опис послова:

 

 • Управљање моторним возилима „Д“ категорије на додељеним линијама;

 

Неопходни услови за рад на радном месту:

 

 • Средња стручна спрема, III/IV ССС;
 • Најмање 1 година радног искуства на пословима возача аутобуса;
 • Поседовање возачке дозволе „Д“ категорије;
 • Вештина комуникације;

 

Документација коју кандидати треба да доставе приликом пријаве:

 

 • Уверење МУП-а РС о подацима из казнене евиденције;
 • Уверење из Суда да се против кандидата не води истражни односно кривични поступак за кривична дела која се воде по службеној дужности;
 • Потврда о радном искуству на траженим пословима;
 • Оверена фотокопија дипломе;
 • Фотокопија личне карте;
 • Фотокопија возачке дозволе;

 

За кандидате је предвиђена провера радних способности.

 

Уколико сматрате да испуњавате захтеване услове, доставите свој CV са фотографијом и пропратним писмом на мејл: sladjana.stojadinov@jkpatppa.rs, vesna.durman@jkpatppa.rs, voja.savicic@jkpatppa.rs , са назнаком „пријем возача“ или на адресу предузећа, Војводе Радомира Путника 33, 26000 Панчево, са назнаком „пријем возача“.

 

Информације о предузећу можете наћи на официјелном сајту  www.jkpatppa.rs