JABНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Ознака набавкеНазив набавкедокумнтацијаПодношење понудеОтварање понудеОбавештењаПитања и одговори
ЈНОП-Д-10/2016 Преговарачки поступак са објављивањем по члану 35. став 1. тачка 1. ЗЈН Позив за подношење понуде
Конкурсна докумнтација
24.01.2017 10:00 24.01.2017 10:30